Vzdělávací základ

Okruh "Vzdělávací základ" je orientován na zcela základní znalosti a informační bázi všech volených zastupitelů obcí. Zaměřuje se na problematiku, bez jejíž alespoň minimální znalosti je rozhodování ve věcech řízení obce velmi obtížné.

KURZY VZDĚLÁVACÍHO OKRUHU

1)  Ekonomické  min imum 

2) Obecné právo pro veřejnou správu

3) Veřejná správa

4) Management a marketing

 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.