Finance obce

Finance a financování obcí jsou nejčastěji zmiňovanou problémovou oblastí v životě obcí a jejich rozvoji. Základní znalosti koloběhu financí, rozpočtu, správy majetku, hodnocení finančního hospodaření, atd. jsou proto nezbytnou výbavou každého voleného představitele obce.

KURZY VZDĚLÁVACÍHO OKRUHU

1) Obecní rozpočet a hospodaření

2) Finanční analýza obce

 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.