Vzdělávací kurzy

Portál rozvojobci.cz připravil s ohledem na znalost informačních a vzdělávacích potřeb představitelů územních samospráv 4 klíčové vzdělávací okruhy:

1) Vzdělávací základ

2) Finance obce

3) Management rozvoje obce

4) Starosta

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.