Vzdělávání

Vzdělávání zastupitelů obce a dalších osob, účastnících se řízení obce a realizace rozvoje obce, je důležitým a dá se říci nezbytným předpokladem pro úspěšnou činnost v této oblasti. Jelikož do funkce zastupitele jsou voleni lidé nejrůznějšího vzdělání, rozdílných profesí a zaměření, je nutné podporovat vzdělávání zastupitelů v oblastech týkajících se řízení obce a obecních záležitostí.

Nedostatečné zapojení volených orgánů může vést k nekvalitnímu řízení rozvoje obce, v nejzazším případě mohou zúčastnění činitelé mařit své úsilí navzájem. Je zapotřebí, aby všechny složky (organizace obce, volené orgány, obecní úřad) postupovaly společně a usilovaly o dosažení vytyčených cílů, které jsou stanoveny. Důležité také je, aby všechny složky byly aktivní a na naplnění cílů měly zájem. Nejen proto je nezbytné, aby všichni zainteresovaní měli co nejvíce potřebných informací.

Nejen pro zajištění běžného provozu obce, ale zejména kvůli efektivní realizaci činností týkajících se rozvoje obce je důležité, aby byli volení zastupitelé nadále vzdělávání v takových oblastech, jako je plánování rozvoje, ekonomika obce, management a marketing, mediální prezentace, apod. Téměř všichni si v dnešní době stěžují na nedostatek času a u obecních zastupitelů to platí dvojnásob. Je proto důležité, aby vzdělávací kurzy byly zaměřeny konkrétně na problematiku obcí a nezabývaly se pouze teorií bez praktických příkladů. Správné a dostatečné vzdělání může pomoci změnit politické myšlení zastupitelů, kteří se většinou „omezují“ na poměrně krátké volební období a neuvažují v dlouhodobém horizontu.

Cílem realizace profesních kurzů je zvýšit odborné a další potřebné znalosti a dovednosti, tedy v konečném důsledku zlepšit celkovou činnost osob zúčastněných na procesu municipálního rozvoje.

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.