Teorie regionálního rozvoje

Doporučení ke zkvalitnění fungování svazků obcí

16.10.2012 14:19
Nejtypičtější formou spolupráce obcí jsou dobrovolné svazky obcí. Svazky obcí jsou označovány jako mikroregiony. Svazek obcí může vykonávat pouze činnosti v samostatné působnosti obcí – má ovšem široké spektrum možností (viz § 50 odst. 1 zákona o obcích). Svazek obcí může hrát velmi silnou...
>>

Sociologie v regionalistice

14.12.2011 06:31
SOCIOLOGIE je jednou z mnoha vědních disciplín spadajících pod multioborový předmět regionalistiky. Zjednodušeně lze říci, že sociologie je věda o společnosti (z řečtiny societas znamená společnost, logos je věda). Sociologie se zabývá nesmírně širokou škálou vztahů, interakcemi...
>>

Demografie v regionálním rozvoji

24.09.2011 15:22
DEMOGRAFIE je slovo řeckého původu. Je to složenina dvou slov - démos, což je lid, a grafein, což je psát. Název demografie tedy napovídá, čím se tento vědní obor zabývá – popisem, resp. studiem lidu, či lépe řečeno populace (populus = lid). Demografie je tedy vědní obor, který se zabývá...
>>

Rozhodovací problémy veřejného sektoru

02.11.2010 18:17
Rozhodování ve veřejném sektoru vykazuje v porovnání se sektorem soukromým některé významné odlišnosti. Motivem činností soukromého sektoru je vytvářet zisk, maximalizovat obrat, plnit výrobní plán, uspokojovat potřeby vlastníků, apod., tzn. cílem soukromých aktivit je maximalizovat ekonomické...
>>

Neziskové organizace v rozvoji obcí

11.10.2010 08:45
Neziskový sektor je jedním z klíčových aktérů regionálního rozvoje na všech územních úrovních. O neziskových organizacích lze obecně říci, že se jedná o organizovanou formu občanské společnosti. Neziskové organizace jsou zřizovány za účelem pokrytí potřeb občanů, které nejsou uspokojeny ani...
>>

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.