Rozvoj obcí

Základní informační a aplikační modul portálu www.rozvojobci.cz

Teorie regionálního rozvoje

Teoretické základy regionální politiky, regionálního managementu a regionalistiky – definice, výklady, teorie a přístupy, výklady termínů, historický vývoj, apod. Informace v rubrice jsou zaměřeny především na teoretická východiska municipálního rozvoje v širších regionalistických souvislostech.

Řízení rozvoje obcí

Praktická a aplikační část - metody, metodiky, postupy, manuály pro nejrůznější aktivity v oblasti řízení regionálního rozvoje v písemné a elektronické podobě.

Financování a majetek

Praktické informace o možnostech financování aktivit regionálního rozvoje z domácích i zahraničních zdrojů, aktuální informace o možnostech a postupech čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007 – 2013 cíleně zaměřené na potřeby jednotlivých skupin uživatelů. Tato kategorie obsahuje též informace o majetku obce a hospodaření s ním.

Ekonomika a podnikání

Informace a návody k podpoře podnikání, jednání s podnikatelskými subjekty a zavádění nástrojů k podpoře podnikání v obci.

Ke stažení

Jednotné formuláře pro jednání orgánů obce, důležité vzory ekonomických, právních, statistických a dalších dokumentů, vzorové formuláře pro podávání žádostí o dotační prostředky, apod. - vše ve formátu .rtf a .pdf. Všechny důležité a potřebné formuláře na jednom místě.

Užitečné odkazy

Seznam hypertextových odkazů na zajímavé a užitečné internetové stránky.

Příklady dobré praxe

Zde uvádíme postupy, metody, aktivity, apod., které byly již jinde, v jiných obcích či regionech úspěšně realizovány a mohou být příkladem k řešení obdobných problémů v jiném území.

Ve všech rubrikách mohou uživatelé vznášet konkrétní požadavek na doplnění nějakého návodu, textu, rozboru, komentáře, analýzy, postupu, apod. který zde prozatím není k dispozici a který by mohl sloužit i ostatním uživatelům. Portál je konkrétními informacemi naplňován postupně, a to jak ze strany realizačního týmu projektu a specialistů odborného garanta, tak i ze strany dalších odborníků na předmětné oblasti.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.