Lze řídit obec jako firmu?

Lze řídit obec jako firmu?

Publikace ke stažení zdarma

Systematický a koncepční regionální management není v podmínkách municipalit České republiky stále ještě příliš uplatňován a realizován. U představitelů obcí převládají spíše rozhodovací aktivity k řešení akutních problémů nebo rozhodování ad hoc dle momentálních dotačních možností ze státních a jiných zdrojů. Systematičnost, koncepčnost, aktivizace vlastního potenciálu a další atributy programového řízení území mají spíše okrajový charakter nebo jsou uplatňovány jen v nemnoha případech. Koncepční, racionální a efektivní řízení obce opřené o kvalitní realizaci všech manažerských činností je přitom základním předpokladem pro zajištění jejího udržitelného rozvoje. Nerealizace manažerských funkcí naopak vede ke stagnaci či úpadku a následnému prohlubování regionálních disparit.

Publikace "Lze řídit obec jako firmu?", se zaměřuje na teoretické vymezení a praktickou aplikaci manažerských funkcí klasického managementu do prostředí řízení rozvoje obcí. Je určena široké odborné veřejnosti z řad pracovníků v regionalistice a pracovníků územních samospráv.

Publikace je členěna do 6 hlavních věcných kapitol. Po úvodním vstupu do obecné teorie managementu jsou v následujících 5 kapitolách vymezeny jednotlivé manažerské funkce, a to jak ve vazbě na podnikový management, tak v návaznosti na řízení rozvoje obcí.

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.