Dotazník pro zjištění stavu plánování obcí

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění Dotazníku pro zjištění stavu plánování obcí, který je určen všem obcím Libereckého kraje s počtem obyvatel do 500. Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro srovnávací studii malých obcí Libereckého kraje do mé diplomové práce a zároveň poslouží též pro srovnání stavu s šetřením, které proběhlo v úvodní fázi zpracování projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí č. CZ-1.04/4.1.00/62.00008, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vyplnění dotazníku zabere jen velmi krátký čas (max. 5 min.), odpovědi lze vybrat většinou z nabídnutých možností.

Dotazník by měl být vyplněn starostou nebo místostarostou anebo jiným pověřeným voleným zástupcem obce.

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vám na vyžádání zašleme. Vaše případné dotazy s vyplněním dotazníku zasílejte prosím na adresu vondrova28@seznam.cz nebo mě kontaktujte na telefonním čísle 774 210 020.

Dotazník prosím vyplňte níže na této stránce.

Děkuji Vám za spolupráci.

Bc. Veronika Vondrová

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.