Novinky

Možnost zakoupení odborných publikací

27.06.2013 13:55
V hlavním menu portálu www.rozvojobci.cz byla umístěna nabídka "Publikace" zde budou postupně přidávány oborové publikace, které je přímo ze stránek možno objednat, a to jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi ve formátu pdf.
>>

Slovník pojmů

22.10.2012 14:47
Ve spolupráci s mediálním partnerem portálu rozvojobci.cz internetovým zpravodajským deníkem A-PRIORI byl zpřístupněn uživatelům portálu rozvojobci.cz zcela nový, obsáhlý slovník odborných výrazů v oblasti rozvoje obcí a obecně veřejné správy. Slovník pojmů naleznete zde.
>>

Nové články v odborných sekcích portálu rozvojobci.cz

22.10.2012 14:45
Na portál rozvojobci.cz bylo do příslušných kategorií (rubrik) umístěno 17 nových článků, tj. přes 60 stran nových odborných textů.
>>

Nové odborné rubriky

17.10.2012 21:43
V sekci ROZVOJ OBCÍ byly otevřeny nové rubriky: - Financování a majetek - Ekonomika a podnikání
>>

Rekonstrukce vzdělávacího systému portálu rozvojobci.cz

12.10.2012 11:34
V sekci VZDĚLÁVÁNÍ byla zásadním způsobem aktualizována a rozšířena nabídka vzdělávacích aktivit pro volené představitele obcí a pracovníky obecních úřadů.
>>

Vzdělávání na portálu rozvojobci.cz bylo podstatně rozšířeno

16.07.2012 15:03
Na portálu rozvojobci.cz byl rozšířen vzdělávací projekt na podporu zvyšování znalostí a informovanosti členů obecních samospráv a pracovníků obcí. Do vzdělávacího systému portálu byly vloženy další informačně nabité kurzy. Více ZDE.
>>

Setkání regionalistů 2012

03.05.2012 08:42
Vážení přátelé regionalistiky, v sobotu 12. 5. 2012 se uskuteční již 3. ročník tradičního Setkání regionalistů v Českém Dubu. Setkání je zcela neformální s cílem diskutovat aktuální regionalistické problémy, mapovat příklady dobré praxe, hledat rozvojové možnosti obcí a též navazovat nové...
>>
<< 1 | 2

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.