Přílohy k manuálu pro řízení rozvoje obcí

19.12.2011 11:15

Manuál pro řízení rozvoje obcí je složen ze základní textu a 48 příloh ve 12 problémových kategoriích pro praktické využití. Všechny tyto přílohy jsou volně k dispozici na těchto webových stránkách pod následujícími odkazy:

Přehled příloh k manuálu pro řízení rozvoje obce

 

PO1_2

Vzorová struktura programu rozvoje obce_plná verze

PO1_3

Vzorová struktura programu rozvoje obce_zjednodušená verze

PO2_1

Vzor důvodové zprávy

PO2_2

Vzor prezentace – zdůvodnění PRO pro zastupitele

PO2_3

Porovnání způsobů zpracování PRO

PO2_4

Vzorová metodika zpracování PRO

PO2_5

Vzor motivačního dopisu pro členy pracovní skupiny

PO2_6

Vzor prezentace – úvodní jednání pracovní skupiny

PO2_7

Vzor důvodové zprávy – schválení PRO

 PO2_8

Vzor základní ankety pro obyvatele obce 

PO2_9

Ukázka marketingového zpracování PRO

PO3_1

Šablona informační strategie

PO3_2

Šablona komunikační strategie

PO3_3

Vzor tiskové zprávy

PO3_4

Struktura oficiálních internetových stránek obce

PO3_5

Tvorba internetových stránek

PO3_6

Formulář pro vypořádání připomínek, námětů a stížností

PO4_1

Evidence podnikatelských subjektů

PO4_2

Dohoda o partnerství

 PO4_3

Formulář pro zadáni udajů k prezentaci firem na internetových stránkách  obce

PO4_4

Formulář pro konzultaci projektového záměru

PO4_5

Evidence neziskových subjektů

PO4_6

Formulář pro zadání údajů k prezentaci NNO na webu obce

PO4_7

Výběr a aplikace motivačních nástrojů

PO4_8

Anotace vstupního kurzu pro zastupitele

PO4_9

Průběžné školení pro pracovníky obecních úřadů – info

PO4_10

Personalistika

PO5_1

Význam organizační analýzy pro řízení rozvoje obcí

PO5_2

Analýza organizačního modelu

PO5_3

Příklad zpracování organizační struktury

PO5_4

Vzory organizačních schémat

PO6_1

Doporučené postupy pro analýzu vnitřních lidských zdrojů obce

PO6_2

Manuál pravidel pro rozdělování úkolů

PO7_1

Seznam věcných témat k širšímu projednávání

PO7_2

Šablona pro jednání, výstupy z jednání

PO8_1

Problémová analýza

PO8_2

SWOT analýza

PO8_3

CBA (analýza nákladů a přínosů)

PO8_4

SLEPT, PEST analýza

PO8_5

Studie proveditelnosti

PO9_1

Metodické doporučení v oblasti evidence relevantních koncepčních dokumentů

PO10_2

Manuál finanční analýzy – zkrácená verze

PO10_3

Manuál a šablona dotační analýzy

PO10_4

Manuál finančního plánu

PO10_5

Manuál zpracování rozpočtového výhledu

PO11_1

Propagační manuál obce

PO12_1

Minimalní kontrolní standardy obce - zjednodušená verze

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.