Jste obec do 1000 obyvatel a chcete získat dotaci?

13.10.2017 16:55

Obec bude moci získat dotaci jen na projekt, který je součástí Programu rozvoje obce nebo jiného relevantního programového dokumentu obce. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se v tomto smyslu vyslovuje na svých seminářích, některé obce se již potkaly s nepřiznáním dotace právě z důvodů, že projekt, na který dotaci žádali nebyl v programu rozvoje obce. Nečekejte, až vaši obec vyřadí z dotace absence Programu rozvoje. Pomůžeme vám jej zpracovat. Pro obce do 1000 obyvatel zpracováváme Program rozvoje obce dle metodiky MMR (jsme autory této metodiky) v ceně již od 20 tis. Kč. V případě zájmu volejte na 737 291 735 nebo pište na info@rozvojobci.cz.

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.