5 minutovka 04 - Fakta a pocity o rozvoji obce a jejich vnímání

07.06.2017 21:42

Kontroverzní částí programu rozvoje obce je v některých případech analytická část, tedy část, která popisuje, specifikuje, interpretuje současný stav a vývoj ve všech oblastech života obce. Někteří nedůvěřiví obecní představitelé či občané mají pocit, že svou obec znají nejlépe a žádná analýza jim už nemůže více říct. Opak je většinou pravdou. Objektivní, nezaujatý pohled na život v obci je přitom pro zacílení jejího dalšího rozvoje rozhodující. V první řadě je třeba popsat obec tzv. tvrdými daty (statistickými daty). Tato část analýzy nám přesně popíše číselně a hodnotově dokumentovatelné jevy a procesy. Náročnější je však následná interpretace těchto jednoznačně vypadajících skutečností. A zde přichází na řadu dvojí pohled:

  • pohled rezidenta, tedy občana obce, který svou obec nějak vnímá, zná a některé aspekty toleruje nebo přehlíží, např. ze zvyku
  • pohled návštěvníka, nově příchozího potenciálního obyvatele obce – na takového člověka, který nemá s obcí žádnou zkušenost, může situace v obci, vzhled, dostupnost služeb, apod. působit zcela jinak, a to jak v pozitivním, tak i v negativním vnímání

Obecně vnímání prostředí pocitově je velmi obtížně odborně interpretovatelné. Představitelé a obyvatelé obce by však měli pozorně vnímat názory, pohledy nově příchozích (návštěvníci, známí, externí zpracovatel) a snažit se identifikovat příčiny pozitivních či negativních pocitů a reagovat na ně v dalších úvahách o rozvoji obce. Je to m.j. důležité i z hlediska vnímání tradičních hodnot, historie obce, odkazů minulých dob, které může obec považovat za samozřejmé a úplně je nedocenit jako faktor budoucího rozvoje. 

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.