5 minutovka 03 - Úloha starosty obce při tvorbě programu rozvoje obce

31.05.2017 22:45

Starosta obce má při přípravě, tvorbě a realizaci programu rozvoje obce nezastupitelnou úlohu – obzvláště v malých obcích s malým nebo žádným úřednickým aparátem. Je iniciátorem akce, moderátorem celého procesu, spolutvůrcem a obhájcem (před občany, před obecním zastupitelstvem). Pro úspěch procesu plánování rozvoje obce je tedy naprosto nezbytné, aby byl starosta o smyslu, očekávaných výstupech a procesu tvorby programu přesvědčen. Teprve pak může pozitivně působit na své okolí. Do přípravy programu rozvoje obce by se měl tedy starosta obce pustit jen v případě, že:

  • je přesvědčen o smyslu plánování
  • je schopen dostatečně přesvědčivě vysvětlit důležitost plánování zastupitelům a občanům
  • je připraven zapojit do procesu plánování širokou veřejnost a přijímat podněty i připomínky
  • má na tvorbu programu dostatek času – ne proto, aby fyzicky seděl u počítače a psal dokument, ale aby komunikoval s občany, se zpracovateli a supervizoval celou akci
  • je odhodlán realizovat program rozvoje obce po jeho zpracování, tzn. nezamkne dokument ve skříni, ale bude s ním pracovat jako s jakým si manuálem rozvoje obce

Ze zkušenosti zpracovatele lze konstatovat, že úspěchu programu rozvoje obce vůbec neprospěje, když starosta k programu přistoupí tak, že: „Firma nám zpracovala“, „Dodavatel navrhuje“, apod. Aby se mohla s programem rozvoje obce ztotožnit veřejnost, musí se s ním ztotožnit nejdříve vedení obce, resp. starosta obce.

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.