Vítejte na portálu ROZVOJOBCI.CZ

Webový portál na podporu rozvoje obcí České republiky.

TEORIE - INFORMACE - PRAKTICKÉ NÁVODY - AKTUALITY - MODELOVÉ SITUACE

Portál je koncipovaný jako systém otevřený potřebám uživatelů a názorům zejména odborné veřejnosti.

Věcný obsah je aktualizován pravidelně čtvrtletně. Dílčí informace jsou doplňovány průběžně.

Standardní nabídka portálu je uživatelům poskytována zcela zdarma.

Profesní postgraduální studiu

Master of Public Administratin (MPA)

  • obor: Management regionálního rozvoje
  • délka studia - 6 měsíců
  • forma studia - on-line
  • cena studia - 30 tis. Kč
  • zahájení studia - individuální (studium lze nastoupit kdykoliv)

www.spravniinstitut.cz

Novinky

Možnost zakoupení odborných publikací

27.06.2013 13:55
V hlavním menu portálu www.rozvojobci.cz byla umístěna nabídka "Publikace" zde budou postupně přidávány oborové publikace, které je přímo ze stránek možno objednat, a to jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi ve formátu pdf.
>>

Slovník pojmů

22.10.2012 14:47
Ve spolupráci s mediálním partnerem portálu rozvojobci.cz internetovým zpravodajským deníkem A-PRIORI byl zpřístupněn uživatelům portálu rozvojobci.cz zcela nový, obsáhlý slovník odborných výrazů v oblasti rozvoje obcí a obecně veřejné správy. Slovník pojmů naleznete zde.
>>

Nové články v odborných sekcích portálu rozvojobci.cz

22.10.2012 14:45
Na portál rozvojobci.cz bylo do příslušných kategorií (rubrik) umístěno 17 nových článků, tj. přes 60 stran nových odborných textů.
>>

Nové odborné rubriky

17.10.2012 21:43
V sekci ROZVOJ OBCÍ byly otevřeny nové rubriky: - Financování a majetek - Ekonomika a podnikání
>>

Rekonstrukce vzdělávacího systému portálu rozvojobci.cz

12.10.2012 11:34
V sekci VZDĚLÁVÁNÍ byla zásadním způsobem aktualizována a rozšířena nabídka vzdělávacích aktivit pro volené představitele obcí a pracovníky obecních úřadů.
>>

Vzdělávání na portálu rozvojobci.cz bylo podstatně rozšířeno

16.07.2012 15:03
Na portálu rozvojobci.cz byl rozšířen vzdělávací projekt na podporu zvyšování znalostí a informovanosti členů obecních samospráv a pracovníků obcí. Do vzdělávacího systému portálu byly vloženy další informačně nabité kurzy. Více ZDE.
>>

Setkání regionalistů 2012

03.05.2012 08:42
Vážení přátelé regionalistiky, v sobotu 12. 5. 2012 se uskuteční již 3. ročník tradičního Setkání regionalistů v Českém Dubu. Setkání je zcela neformální s cílem diskutovat aktuální regionalistické problémy, mapovat příklady dobré praxe, hledat rozvojové možnosti obcí a též navazovat nové...
>>
<< 1 | 2

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.