Poslání a činnost AR

Poslání AR

Posláním Asociace regionalistů je:

 • účinně přispívat k rozvoji profese regionalisty,
 • posilovat prestiž praktické regionalistiky
 • zvyšovat kvalitu výkonu práce regionalistiky efektivním systémem partnerství, sdílení a vzdělávání
 • aktivně podporovat realizaci regionálního rozvoje na všech územních úrovních ČR
 • vytvořit odborně silnou a prestižní profesní organizaci

 

Činnost AR

Činnost spolku spočívá ve vytváření podmínek pro účinnou pomoc při tvorbě, řízení a realizaci regionální politiky měst, obcí a regionů České republiky s cílem dosažení vyšší kvality regionálního rozvoje a života obyvatel. Spolek se zaměřuje zejména na oblasti ekonomického rozvoje a cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů, rozvoje infrastruktury a životního prostředí a na oblast rozvoje občanských sociokulturních a osvětových aktivit.

K naplnění těchto cílů zejména:

 • připravuje, zajišťuje a organizuje vzdělávací programy v oblasti regionálního
  rozvoje s důrazem na regionální management a rozvoj lidských zdrojů v území;
 • realizuje osvětovou činnost ve výše uvedených oblastech zájmu spolku;
 • spolupracuje na tvorbě a implementaci rozvojových plánů měst, obcí a regionů;
 • podílí se na metodickém vedení přípravy a realizace regionální politiky na všech územních úrovních;
 • realizuje vědecko-výzkumnou činnosti v oblastech zájmu spolku;
 • spolupracuje s jinými organizacemi a subjekty zejména z důvodu efektivnějšího naplňování činností a dále za účelem využívání jejich materiálně technické
  základny a odborných kapacit k zabezpečení své činnosti;
 • připravuje, zajišťuje a organizuje kulturní, sportovní a společenské akce včetně charitativních;
 • chrání práva a oprávněné zájmy svých kmenových členů a členů v oblasti
  činnosti provozované spolkem;
 • realizuje kvalifikační atestační vzdělávání pro své odborné členy s cílem profesionalizovat praktickou regionalistiku v ČR.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.