Archiv článků

Municipální rozpočet

27.04.2012 08:46
Možnosti financování regionálního rozvoje z municipálních a regionálních rozpočtů.   Municipální rozpočet je důležitým nástrojem komunální a regionální politiky dané samosprávné jednotky (obce, města, mikroregionu). Slouží zejména k: - prosazování zájmů místního obyvatelstva -...
>>

Financování rozvoje obce - základní souhrn

22.03.2012 13:45
Základní výčet a popis zdrojů financování regionálního rozvoje na obecní a mikroregionální úrovni v aktuálních podmínkách České republiky.   Vzhledem k tomu, že současný legislativní systém financování obcí (rozpočtové určení daní, neexistence obecních daní, apod.) nezajišťuje...
>>

Municipální rozpočet

24.01.2012 13:36
Možnosti financování regionálního rozvoje z municipálních a regionálních rozpočtů.   Municipální rozpočet je důležitým nástrojem komunální a regionální politiky dané samosprávné jednotky (obce, města, mikroregionu). Slouží zejména k: -        ...
>>

Manuál pro řízení rozvoje obcí

19.12.2011 13:17
Manuál má napomoci k orientaci v problematice řízení rozvojových procesů v obcích a k aplikaci manažerských postupů v běžné praxi řízení rozvoje obce. Manuál je koncipován jako: stručný a přehledný (graficky atraktivně upravený) průvodce problematikou zásobárna...
>>

Přílohy k manuálu pro řízení rozvoje obcí

19.12.2011 11:15
Manuál pro řízení rozvoje obcí je složen ze základní textu a 48 příloh ve 12 problémových kategoriích pro praktické využití. Všechny tyto přílohy jsou volně k dispozici na těchto webových stránkách pod následujícími odkazy: Přehled příloh k manuálu pro řízení rozvoje...
>>

Sociologie v regionalistice

14.12.2011 06:31
SOCIOLOGIE je jednou z mnoha vědních disciplín spadajících pod multioborový předmět regionalistiky. Zjednodušeně lze říci, že sociologie je věda o společnosti (z řečtiny societas znamená společnost, logos je věda). Sociologie se zabývá nesmírně širokou škálou vztahů, interakcemi...
>>

Veřejný sektor, veřejné statky a služby

28.11.2011 13:24
VEŘEJNÝ SEKTOR má v naší společnosti významnou a nezastupitelnou roli. Zatímco soukromé podniky vyvíjejí aktivity za účelem dosažení maximálních ekonomických efektů, tedy zisku, s jejichž pomocí uspokojují své vlastní potřeby, smyslem fungování organizací veřejného sektoru je především...
>>

Samospráva

24.11.2011 22:44
SAMOSPRÁVA je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem. Je relativně samostatná, nezávislá na státu. Relativnost samostatnosti však vyplývá ze skutečnosti, že stát vytváří pro samosprávu podmínky pro její fungování, takže její nezávislost z tohoto důvodu není...
>>

Rozvoj obce - osvěta, publicita, motivace, komunikace, veřejnost

21.10.2011 08:42
Základní teorie a praxe komunikace se veřejností při přípravě a realizaci municipálního (regionálního) rozvoje se zaměřením na počáteční etapu, kterou je zpracování rozvojové koncepce.   V každé fázi přípravy a realizace rozvojových záměrů obce je třeba získat pro konkrétní koncepční kroky co...
>>

Demografie v regionálním rozvoji

24.09.2011 15:22
DEMOGRAFIE je slovo řeckého původu. Je to složenina dvou slov - démos, což je lid, a grafein, což je psát. Název demografie tedy napovídá, čím se tento vědní obor zabývá – popisem, resp. studiem lidu, či lépe řečeno populace (populus = lid). Demografie je tedy vědní obor, který se zabývá...
>>

Záznamy: 41 - 50 ze 62

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2018 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode