Archiv článků

Zapojení podnikatelů do plánování rozvoje území

14.10.2012 10:37
Plánování rozvoje je proces stanovování cílů, úkolů a činností potřebných pro dosažení budoucího kvantitativně i kvalitativně lepšího stavu a v nejširším úhlu pohledu zahrnuje i realizaci stanovených činností a zpětnou vazbu. Formalizovaným výstupem plánovací činnosti jsou koncepční dokumenty,...
>>

Přístupy ke klasifikaci obecního majetku

12.10.2012 17:24
Majetek obcí se vyznačuje značnou různorodostí. Ve vlastnictví obcí se nachází věci od software či uměleckých děl, přes různé vybavení či stroje, k obrovské škále nemovitostí, kterými bývají nejen správní či bytové objekty, různá kulturní a sportovní zařízení, objekty a vedení technické a...
>>

Východiska rozvoje obce

12.10.2012 14:16
Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování situace sídla a jeho okolí a je podmíněn koncepčním a promyšleným přístupem k socioekonomickým jevům zde probíhajícím. Základními prvky působícími na možnosti rozvoje obce, ve smyslu aktivní snahy o uvedené zlepšování, jsou...
>>

Organizace obecního zřízení

12.10.2012 13:27
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce (jak již plyne z Ústavy České republiky), jež je složeno z členů zastupitelstva obce (zákon o obcích upravuje též práva a povinnosti členů zastupitelstva obce) a jako vrcholný orgán obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti...
>>

Rekonstrukce vzdělávacího systému portálu rozvojobci.cz

12.10.2012 11:34
V sekci VZDĚLÁVÁNÍ byla zásadním způsobem aktualizována a rozšířena nabídka vzdělávacích aktivit pro volené představitele obcí a pracovníky obecních úřadů.
>>

Klasifikace dotací

12.10.2012 09:39
Různorodé formy a systémy dotací (darů, podpor, grantů…) se ve světě vyskytují už mnoho století. V současné době v České republice dotace představují významný zdroj financí pro celou škálu subjektů ze všech možných sektorů (veřejný, soukromý i neziskový). Dotace jsou chápány jako nenávratně...
>>

Klasifikace dotací

02.10.2012 18:47
Různorodé formy a systémy dotací (darů, podpor, grantů…) se ve světě vyskytují už mnoho století. V současné době v České republice dotace představují významný zdroj financí pro celou škálu subjektů ze všech možných sektorů (veřejný, soukromý i neziskový). Dotace jsou chápány jako nenávratně...
>>

Modul RVV

07.08.2012 22:17
  Obec ani jiný samosprávný celek není izolovaným prvkem v území. Je naopak součástí celého socioekonomického, administrativního, infrastrukturního, atd. organismu, bez koexistence s ním by nemohla úspěšně existovat. Poznání vnějšího prostředí, vztahů aktérů regionálního rozvoje a...
>>

Vzdělávání na portálu rozvojobci.cz bylo podstatně rozšířeno

16.07.2012 15:03
Na portálu rozvojobci.cz byl rozšířen vzdělávací projekt na podporu zvyšování znalostí a informovanosti členů obecních samospráv a pracovníků obcí. Do vzdělávacího systému portálu byly vloženy další informačně nabité kurzy. Více ZDE.
>>

Setkání regionalistů 2012

03.05.2012 08:42
Vážení přátelé regionalistiky, v sobotu 12. 5. 2012 se uskuteční již 3. ročník tradičního Setkání regionalistů v Českém Dubu. Setkání je zcela neformální s cílem diskutovat aktuální regionalistické problémy, mapovat příklady dobré praxe, hledat rozvojové možnosti obcí a též navazovat nové...
>>

Záznamy: 31 - 40 ze 62

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2018 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode