Archiv článků

Svazkové školství - společná škola pro více obcí zřizovaná svazkem obcí

16.10.2012 18:20
V souvislosti s demografickými změnami a úbytkem počtu dětí, resp. žáků ve školách se ve venkovských obcích objevuje potřeba racionalizovat náklady související s provozem školy. Jedním z řešení je vytvoření tzv. „svazkové školy“, tedy jednoho subjektu, který právně zastřeší...
>>

Doporučení ke zkvalitnění fungování svazků obcí

16.10.2012 14:19
Nejtypičtější formou spolupráce obcí jsou dobrovolné svazky obcí. Svazky obcí jsou označovány jako mikroregiony. Svazek obcí může vykonávat pouze činnosti v samostatné působnosti obcí – má ovšem široké spektrum možností (viz § 50 odst. 1 zákona o obcích). Svazek obcí může hrát velmi silnou...
>>

Rozvojové rozhodování obce

16.10.2012 11:22
Každé místo má své neopakovatelné kombinace určitých vlastností, které vytvářejí potenciály jeho přírodního, kulturního a ekonomického rozvoje. Využitelnost těchto potenciálů je závislá na smysluplné aktivitě obyvatel, poloze místa a na velikosti kapitálu, který je k dispozici. Kombinace těchto...
>>

Doporučení ke zkvalitnění majetkového hospodaření

15.10.2012 21:48
Hlavními vzájemně provázanými problémy v oblasti majetkového hospodaření obcí jsou špatný stav obecního majetku, nedostatečná evidence majetku a z toho plynoucí nedostatečné využití majetku a nevyhovující struktura majetku. Majetková inspirace 1 Prvním inspirativním, ovšem jen...
>>

Členění nástrojů rozvoje obce

15.10.2012 17:52
Nástroje slouží jako prostředky k uskutečnění určité činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem). Celkově můžeme rozlišit šest kategorií nástrojů rozvoje obcí. U jednotlivých kategorií jsou uvedeny...
>>

Participace obyvatel na procesu plánování

15.10.2012 14:13
Subjekty zapojenými do procesu plánování na obecní úrovni jsou především: obec a obcí zřizované či založené organizace (školy, sociální zařízení aj.), významní místní podnikatelé/zaměstnavatelé, významné místní instituce sídlící přímo nebo v relevantní blízkosti obce, neziskové...
>>

Podpora zapojení občanů do života obce

14.10.2012 20:57
Důležitým tématem rozvoje obce je zapojení občanů. Vedle zajištění základních hmotných podmínek pro život v obci a veřejných služeb by měla vytvářet zázemí pro aktivní spolupodílení se občanů na dění v obcí, prostor pro realizaci zájmů. Obec pro své řízení nezbytně potřebuje přímou...
>>

Majetková politika obcí a její účinnost

14.10.2012 18:55
Majetková politika tvoří součást komplexu veřejných politik, byť, jak bude zřejmé z následujícího, poměrně specifickou, a do jisté míry ji lze považovat za rámec celkové ekonomické politiky obce, protože zahrnuje nejen statické pojetí majetkových složek, ale i finanční toky spojené s chodem obce...
>>

Zaměření podpory podnikání v obci

14.10.2012 14:04
Základními otázkami, které si ve vztahu k podnikání v regionu či obci můžeme položit, jsou, zda podporovat stávající podnikatele, či vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel regionu či obyvatel obce do podnikatelství, resp. podnikatelského procesu. Naskýtá se zde poměrně jednoduchá...
>>

Možnosti ovlivnění lokalizace podniků ze strany samosprávy

14.10.2012 11:02
Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí je charakterizováno mnoha faktory, které význačným způsobem ovlivňují vznik nových podniků a podniky již operující na trhu. Na národní úrovni ovlivňují podnikatelské prostředí následující faktory: zákony a vymahatelnost práva...
>>

Záznamy: 21 - 30 ze 62

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2018 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode